Een duurzame MJOP

Maatregelen die zich terugbetalen

PBS | Marcel Robart eigenaar / directeur

Goed onderhoud is noodzaak. Door gelijk werk te maken van verduurzaming, maakt u van de nood een deugd. Groot onderhoud is bovenal een kans om een kwaliteitsslag te maken en in te zetten op verduurzaming. In dit artikel gaan we daar nader op in.

Aan onderhoud kan op vele manieren invulling worden gegeven. Vaak wordt gehandeld op basis van een schema of na visuele vaststelling dat onderhoud nodig is (klachtenonderhoud). Voor appartementen, gebouwd sinds 2006, geldt zelfs de verplichting van een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Deze verplichting rust op de schouders van de VvE en woningcorporatie. Voor hen is deze verplichting een kans. Een kans op meer duurzaamheid. Maak daarom van een MJOP een DMOP, een duurzaam meerjarenonderhoudsplan.

Concreet kan dat betekenen dat, wanneer de kozijnen worden geschilderd, ook het glas door HR++ glas wordt vervangen.

Wellicht speelt die ambitie al bij u. Misschien niet concreet onder de naam DMOP, maar staat verduurzaming op de agenda. Met een DMOP maakt u duurzaamheid concreet. Zo wordt het gebouw binnen de reguliere onderhoudscyclus verduurzaamd, wat waardevermeerdering en lagere energielasten tot gevolg heeft. En natuurlijk draagt u zo bij aan beter milieu in algemene zin. Niet geheel onbelangrijk.

Wanneer het concreet maken van de mogelijkheden en kansen op verduurzaming het doel is, bereikt u dat met een quickscan. Zo wordt snel en overzichtelijk in beeld gebracht welke maatregelen er genomen kunnen worden, wat hiervan de kosten zijn en wat het oplevert. Aan de hand van een grondige bouwkundige inspectie wordt een onderhoudshorizon van 20 jaar geschetst. Hierbij gaan we uit van noodzakelijk onderhoud en de quick wins daarbij. In hoeverre onderhoud noodzakelijk is stellen we vast op basis van een conditiemeting conform de NEN 2767.

De voordelen van een MJOP quickscan zijn:

• Financieel zeer aantrekkelijk en voor iedereen haalbaar
• Overzichtelijke planning van de ingeschatte kosten
• Dient als leidraad voor het wettelijk verplichte reservefonds
• Rapportage in Excel
• Beheertool waarbij alle bedragen kunnen worden aangepast

Verschil MJOP en DMOP

Dat een DMOP duurzaamheid en besparing nadrukkelijk meeweegt, moge duidelijk zijn. Dat heeft in de praktijk vooral nuanceverschillen tot gevolg. Bij een DMOP wegen de (vaste) exploitatiekosten zwaarder dan de investeringskosten. Daarnaast geldt een duurzamer gebouw als expliciet doel van een DMOP, waar dat bij een regulier MJOP niet het geval is.

Slim onderhoud met een DMOP

Een ander belangrijk verschil tussen een DMOP en een MJOP is de fasering van groot onderhoud. Een MJOP bekijkt voorzieningen en installaties meer per stuk en gaat uit van niet vervangen of repareren, als dit niet strikt noodzakelijk is. Bij een DMOP wordt onderhoud aan het ene gezien als kans voor onderhoud aan het andere. Concreet kan dat betekenen dat, wanneer de kozijnen worden geschilderd, ook het glas door HR++ glas wordt vervangen. Ook als de vervanging van het oorspronkelijk glas, vanuit onderhoudsoogpunt, nog niet strikt noodzakelijk is. Zulke maatregelen betalen zich vervolgens terug in lagere vaste lasten.

Artikel is onderdeel van STIEL magazine een initiatief van Beers Service en onderhoud
Alle magazines zijn te vinden op magazine.beerselektro.nl | Beers brengt verlichting! contact opnemen

Gerelateerd

Beers Elektrotechniek B.V.

Beers brengt verlichting!

Beers is een installatiebedrijf dat actief is in de bouwsector en gespecialiseerd is in Elektrotechniek en Service en Onderhoud. Met een aparte afdeling voor elk van deze twee vakgebieden, kunnen wij zowel grote bouwondernemingen, woningbouwcorporaties als particulieren van dienst zijn. Ons werkterrein bevindt zich vooral in Rotterdam en omstreken.

Bezoek website

Morsestraat 20
2652XG Berkel en Rodenrijs